فرم سفارش نمایندگان
نام و نام خانوادگی (*)
لطفا نام خود را بدرستی وارد نمایید.
نام فروشگاه
ورودی نامعتبر
شماره تماس (*)
ورودی نامعتبر
نوع سایبان (*)
ورودی نامعتبر
سایبان بازویی(فنری)
جنس پارچه
ورودی نامعتبر
موتور
ورودی نامعتبر
نوع لوله بالا
ورودی نامعتبر
زه
ورودی نامعتبر
سایبان کالسکه ای
جنس پارچه
ورودی نامعتبر
پشت ثابت
ورودی نامعتبر
سایبان ثابت
جنس پارچه
ورودی نامعتبر
مشخصات دیگر سایبان
دهنه (سانتی متر)
ورودی نامعتبر
باز شو (سانتی متر)
ورودی نامعتبر
کد پارچه
ورودی نامعتبر
چاپ بدنه
ورودی نامعتبر
مشخصات دالبر
سایز دالبر (*)
ورودی نامعتبر
چاپ دالبر
ورودی نامعتبر
جنس دالبر
ورودی نامعتبر
رنگ زمینه
ورودی نامعتبر
رنگ متن
ورودی نامعتبر
متن
ورودی نامعتبر
ضد هرزنامه (*) ضد هرزنامه
ورودی نامعتبر
ارسال سفارش