بدون محدودیت .

قیمت سایبان های چتری

- سایبان های چتری با دو نوع پایه آهنی و پایه پلاستیکی با بازشویی 2 متر و 2/5 متر در بازار عرضه می گردند:

• قیمت چتر با پایه پلاستیکی :

 قیمت (تومان )  بدون چاپ  با چاپ جنس پارچه   بازشو
   120/000       √        مشمایی       2
   240/000        √     مشمایی       2
   150/000       √       برزنت       2
   300/000        √     برزنت       2
   150/000       √       مشمایی      2/5
  300/000        √     مشمایی      2/5
  180/000       √       برزنتی      2/5
  360/000        √    برزنتی      2/5

• قیمت چتر با پایه آهنی :

قیمت ( تومان )  بدون چاپ با چاپ جنس پارچه بازشو
   105/000        √        مشمایی      2
        √     مشمایی       2 
  135/000        √       برزنتی       2 
        √     برزنتی       2 
  135/000       √       مشمایی     2/5 
        √     مشمایی     2/5 
  165/000       √      برزنتی     2/5 
        √     برزنتی    2/5

 

  

چتر
نام خریدار (*)
Please let us know your name.
شماره تماس (*)
Please let us know your email address.
آدرس (*)
Please let us know your message.
جنس پایه
ورودی نامعتبر
جنس پارچه
ورودی نامعتبر
بازشو
ورودی نامعتبر
رنگ
ورودی نامعتبر
تعداد
ورودی نامعتبر
چاپ
ورودی نامعتبر
Captcha (*) Captcha
  
Please write Captcha correnctly.