سایبان مغازه برقی دارای بازوی جمع شونده

collapsible canopy، سایبان برقی

سایبان مغازه برقی دارای بازوی جمع شونده نسخۀ مدرن سایبان‌ مغازه های قدیمی هستند که در سردر مغازه‌ها قرار داشتند و با دست جمع می‌شدند. بازوهای تنشی و میله‌های چرخنده روی میله‌های پیچشی سایبان مغازه برقی قرار دارند میله‌های پیچشی سایبان مغازه برقی در دیوار قرار می‌گیرند یا به دیوار کوبیده می‌شوند و بدین وسیله بار سایبان برقی را در عرض دیوار پخش می‌کنند.
سایبان برقی دارای بازوی جمع شونده معمولاً برای سایه انداختن روی پنجره استفاده می‌شوند و یک لوله گرداننده در بالای این مدل از سایبان برقی قرار دارد و بازوهای جانبی سایبان برقی ها فنر دارد و همچنین این سایبان ها دارای یک موتور هستند به علاوۀ یک قسمت گردان یا یک نوار برای جمع کردن سایبان برقی. سایبان برقی های دارای بازوهای افقی معمولاً به سایبان‌ برقی های مدل سنتی مشهورند چون برای سال‌های طولانی از این نوع سایبان برقی ها استفاده می‌کردند و حتی در اوایل قرن نوزدهم نیز از این نوع سایبان برقی ها با پارچه‌های کرباس پنبه ای استفاده می شد. سایبان‌ برقی های مدل سنتی برای ساختمان‌های تاریخی مناسب هستند و حتی امروزه هم با استفاده از پارچه‌هایی که در برابر هوا مقاومند، تبدیل به سایبان برقی هایی محبوب شده اند.